Ik wil stoppen

Ik wil starten

FlexxDent biedt passende mogelijkheden

Uw contactpersonen bij FlexxDent beschikken over ruime ervaring met de dentale praktijk.
Als ervaren collega en ervaren professional uit de dentale markt staan wij u deskundig terzijde.

Het Concept

Een in deze tijd passende werkomgeving voor tandartsen in elke fase van hun carrière.


Commerciële ketenvorming?

Wij hebben geconstateerd dat zich in Nederland een ontwikkeling naar commerciële ketenvorming voordoet. Op zich is dit begrijpelijk. Een dergelijke opzet biedt immers een mogelijk antwoord op het ontbreken van een goede match tussen stoppers en starters.


Ons antwoord

Wij hebben een duurzaam en kwalitatief optimaal antwoord gezocht op deze ontwikkeling en gevonden. Het ontwikkelde concept is voortgevloeid uit praktijkervaring en inzicht.

 • Passende oplossingen

  FlexxDent biedt passende oplossingen voor de veranderende situatie in de mondzorg in Nederland.

 • Mogelijkheden

  Het door FlexxDent ontwikkelde concept biedt mogelijkheden aan alle tandartsen, ongeacht de fase waarin hun persoonlijke carrière zich bevindt, maar is zeker géén puur commerciële keten.

 • Positiebehoud

  De organisatie is rond de professional opgebouwd en sterk gericht op behoud van de positie van de professional.

 • Kwaliteit en duurzaamheid

  Niet de snelle winst staat centraal. De optimalisatie van gezamenlijke kwaliteit en het streven naar duurzaamheid is en blijft ons uitgangspunt.

 • Deeltijd

  De mogelijkheid van deeltijdwerken (en daarbij deeltijd praktijkkosten) vormt een belangrijk uitgangspunt van ons concept.

De starter

Afgestudeerd als tandarts? Start hier direct uw praktijk!
 

FlexxDent biedt passende mogelijkheden

Mede uit onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen blijkt dat startende zelfstandige tandartsen vooral behoefte hebben aan het ‘ontzorgen’. Daarnaast blijkt de wens naar flexibiliteit  en het kunnen werken in deeltijd een grote rol te spelen.

 • Met het unieke concept van FlexxDent worden goed geoutilleerde werkplekken geboden aan startende zelfstandige tandartsen.
 • Op onze tandheelkundige werkplekken blijft de professionele autonomie behouden.
 • De dagelijkse zorg van de praktijkvoering wordt grotendeels door FlexxDent overgenomen.

Op basis van een persoonlijk gesprek kunnen wij voor u op zoek gaan naar een passende werkplek, uitgaande van de regio’s waar uw belangstelling naar uitgaat.

U kunt zich ook vrijblijvend aanmelden voor onze nieuwsbrief.

De stopper

Stoppen met uw praktijk? Wat nu?
 

Overdracht van uw praktijk aan een jongere collega?

U voelt een persoonlijke betrokkenheid  met uw patiënten en  van daaruit ook een grote verantwoordelijkheid? U wilt vanuit dit verantwoordelijkheidsgevoel een goede overdracht regelen? Veel Nederlandse tandartsen overwegen hun praktijk binnen niet al te lange termijn te beëindigen. Echter …  de traditionele overdracht naar een jonge collega blijkt steeds minder haalbaar.

FlexxDent biedt u de mogelijkheid om de zorg voor uw patiënten over te dragen. In overleg met FlexDentnu wordt samen met u een plan opgesteld, waarna uw praktijk  op (korte of langere) termijn aan uw nieuwe collega(s) wordt overgedragen. Voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met FlexxDent.

Kwaliteit en Duurzaamheid

FlexxDent is het duurzame antwoord op de ketenvorming in Nederland.

Tandheelkundige professionals hebben zich te houden aan externe kwaliteitseisen, die (bijvoorbeeld) door de overheid en zorgverzekeraars worden opgelegd. Er bestaat een logisch verband tussen kwaliteit en duurzaamheid.

Een gedegen intern kwaliteitssysteem borgt dat aan alle relevante kwaliteitseisen wordt voldaan.

In persoonlijk contact met u zullen de volgende zaken aan de orde komen:

 • Financiele duurzaamheid
 • Duurzaamheid in zorgverlening, maar ook in de relatie tussen de professional en diens patiënt. Met het principe van patiëntvertrouwen in de ‘eigen’ tandarts wordt door FlexdentNU zorgvuldig omgegaan.
 • FlexDentNU is een landelijk werkzame organisatie, die kiest voor groei in een verantwoord tempo. Onze keuzes zijn gebaseerd op een streven naar behoud van financiële stabiliteit .

Andere tandheelkundige professionals

Ook voor tandheelkundige specialisten en gedifferentieerde tandartsen bestaan mogelijkheden binnen het FlexxDent concept.

Voor nadere informatie kunt u contact op nemen.

Stuur ons een E-Mail

FlexxDent

CONTACT INFO

Correspondentieadres:
Waterstraat 11b
6658AA BENEDEN – LEEUWEN
Tel. 0850091551
info@flexxdent.nl

KvK 30232920